^
Jesteś tutaj: Strona główna / Uwaga, zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych!

Uwaga, zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych!

Data powstania: 2017-06-21 13:09
Data modyfikacji: 2017-06-21 13:10

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 r. na terenie całej Polski ujednolicono zasady segregacji odpadów komunalnych, przez zmianę kolorystyki i napisów na pojemnikach oraz workach do zbiórki selektywnej -zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) znajdujących się terenie Gminy Przecław zasady te zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2018 r., natomiast podmioty, które nie są zobowiązane do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy –czyli przedsiębiorcy, instytucje, szkoły i różnego rodzaju placówki –zobowiązane są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przestrzegania nowych zasad od 1 lipca 2017 r.

Nowy sposób gromadzenia odpadów selektywnych przedstawia się następująco:

  • odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
  • odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
  • odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”.
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 406
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu