^
Jesteś tutaj: Strona główna / Uwaga! Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uwaga! Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Data powstania: 2018-04-26 13:28
Data modyfikacji: 2018-04-26 13:29

Burmistrz Przecławia informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. –Praw wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), wprowadzająca nową opłatę za usługi wodne, a mianowicie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata dotyczy zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Powyższa opłata zgodnie z ustawą stanowi w 90% dochód Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, a obowiązek jej ustalenia, poboru i przekazania Wodom Polskim scedowany został na gminy.

W związku z powyższym wzywa się podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty do uzupełnienia, stosownych oświadczeń (plik do pobrania) oraz do przekazania ich w terminie do 31 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Przecławiu (pokój nr 7).

Więcej informacji na temat opłaty w zakładce Podatki -> Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej lub pod nr tel. (17) 227 67 42

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 395 

Galeria zdjęć:


  • Uwaga! Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu