^
Jesteś tutaj: Strona główna / Susza 2018!

Susza 2018!

Data powstania: 2018-07-02 11:26
Data modyfikacji: 2018-07-02 11:28

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat.

Rolnicy, którzy w wyniku suszy rolniczej ponieśli szkody w uprawach tj.: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe mogą składać do Urzędu Miejskiego w Przecławiu stosowne wnioski.

Powyższe umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015 r. do szacowania strat  zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu
i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie do Urzędu Miejskiego w Przecławiu pokój 22 pisemnych wniosków zgodnie z przyjętym wzorem  wniosku (do pobrania w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i ze strony internetowej UM, pod adresem: www.przeclaw.org

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO PIĄTKU 13 LIPCA 2018 R.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Poniżej do pobrania wniosek w pdf.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 339 

Galeria zdjęć:


  • Susza 2018!
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu