^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rekrutacja uczestników do „KLUBU SENIOR+” w Gminie Przecław

Rekrutacja uczestników do „KLUBU SENIOR+” w Gminie Przecław

Data powstania: 2019-01-07 16:20
Data modyfikacji: 2019-01-07 16:22

Rekrutacja uczestników do

„KLUBU SENIOR+” w Gminie Przecław

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Przecław w wieku 60+, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w wyjazdach do kina, teatru, brać udział w wycieczkach krajoznawczych, a także pomóc sobie lub innym, złóż deklarację uczestnictwa w zajęciach „Klubu SENIOR+” w Przecławiu.  

Nowo utworzony „Klub SENIOR+”, jako placówka wsparcia dziennego, z własną zmodernizowaną siedzibą w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i animatorem zajęć, będzie posiadał niezbędną infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także angażowanie uczestników w działania samopomocowe na rzecz samych siebie oraz środowiska lokalnego.

„Klubu SENIOR +” zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług w wybranych dwóch dniach tygodnia od poniedziałku do piątku.

Wybrany zakres usług świadczonych przez Klub Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej (fitness dla seniorów),
  • realizacja potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, krajoznawczym, rekreacyjnym i towarzyskim (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru);
  • możliwość korzystania z  telewizji, biblioteki oraz komputera i internetu;
  • możliwość uczestnictwa w zajęciach językowych, komputerowych, kulinarnych, rękodzieła artystycznego, teatralnych, wokalnych.

Korzystanie ze świadczeń „Klubu  Senior+” będzie całkowicie darmowe.

Liczba miejsc będzie ograniczona do 30.

Deklarację uczestnictwa w „Klubie  Senior+” będzie można pobierać i składać u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przecławiu  w godzinach pracy Ośrodka. 

PROCES REKRUTACJI BĘDZIE TRWAŁ OD 08 DO 15 STYCZNIA 2019 R.

LICZYĆ SIĘ BĘDZIE M.IN. KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej, w miarę wolnych miejsc, będą mogli uczestniczyć w zajęciach „Klubu Senior+” według zasady kolejności na liście rekrutacyjnej,
w tym również w zajęciach o ograniczonej liczbie miejsc.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 206
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu