^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Data powstania: 2019-01-28 13:06
Data modyfikacji: 2019-01-28 13:08

W dniu  25 lutego 2019r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z pózn. zm.) Burmistrz Przecławia  informuje o:

- Terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław.

- Kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 257
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu