^
Jesteś tutaj: Strona główna / Kanalizacja Tuszymy przygotowana!

Kanalizacja Tuszymy przygotowana!

Data powstania: 2018-11-15 14:50
Data modyfikacji: 2018-11-15 14:51

Pierwszym etapem jest przygotowana dokumentacja dotycząca przejścia pod Wisłoką i podłączenie z oczyszczalnią Błonie miejscowości Tuszyma. Kolejny krok ogłoszenie przetargu na wyżej wymienione zadanie i kanalizacji Tuszymy. Trzeci etap wykonanie kanalizacji w Białym Borze i Dobryninie i przekierowanie ścieków z Rzemienia do oczyszczalni Błonie. 

Inwestycje do zrealizowania w nowej kadencji!!!

Projektowana inwestycja pod nazwą „Przejście przez rzekę Wisłokę w miejscowości Błonie dla podłączenia sieci kanalizacyjnej z Tuszymy.” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej o średnicy ɸ 160 mm spinającej istniejącą sieć w Tuszymie z siecią kanalizacyjną w Błoniu.

Ścieki od strony Tuszymy podawane będą za pomocą pompowni zaprojektowanej w ramach Projektu  budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma.

Połączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej położonej na obydwu brzegach rzeki Wisłoki stwarza możliwość dalszej rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej i pozwala doprowadzić ścieki do nowej oczyszczalni będącej w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu.  Projektowana sieć kanalizacyjna służyć będzie mieszkańcom gminy Przecław a w szczególności mieszkańcom wsi Tuszyma, Dobrynin i Biały Bór. Punkty włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przed oczyszczalnią ścieków.

Mając na uwadze niezawodność działania tego odcinka kanalizacji będzie zaprojektowane podwójne  przejście pod dnem Wisłoki ,traktując jedno z nich jako zapasowe.

Zadania inwestycyjne pod nazwą : „Przejście przez rzekę Wisłokę w miejscowości Błonie dla podłączenia sieci kanalizacyjnej z Tuszymy”  stanowi drugą część przedsięwzięcia obejmującego również budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Tuszyma ,Dobrynin i Biały Bór.

Długość sieci wynosi ok. 1 210 m w tym długość przewiertu sterowanego 2x350 m.

 

Burmistrz Przecławia

Ryszard Wolanin

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 280


 

Pliki do pobrania:KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu