^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław i miejscowości Tuszymy na 2019 rok.

Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław i miejscowości Tuszymy na 2019 rok.

Data powstania: 2018-06-04 10:25
Data modyfikacji: 2018-06-04 10:26

Nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecław i miejscowości Tuszymy na 2019 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przecław w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2019 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Przecławia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Przecławia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia formularza zgłaszanych propozycji zadań oraz listy osób popierających propozycję zdań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejscowości Tuszyma.

Zasady zgłaszania propozycji zadań:

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec Przecławia/Tuszymy na formularzu zgłoszeniowym propozycji zadań zamieszczonym poniżej. Do formularza projektodawca dołącza listę osób popierających propozycję zadania podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Miasta Przecław/miejscowości Tuszymy.

Termin zgłaszania propozycji zadań:

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Przecławia/Tuszymy na 2019 rok można zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r. do godziny 15.30.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przesłać w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław z dopiskiem „Budżet obywatelski” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 

Budżet Obywatelski Miasta Przecław

Budżet Obywatelski Sołectwa Tuszyma

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 249
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu