^
Jesteś tutaj: Strona główna / Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2018

Data powstania: 2016-07-06 14:19
Data modyfikacji: 2016-07-06 14:19

Odbiór odpadów zmieszanych, wielkogabarytowych oraz biodegradowalnych 2018

 

GMINA PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
VII VIII IX X XI XII
P+B P+B P+B P+B W P+B P+B
TUSZYMA KOLONIA, TUSZYMA 16 13 17 16 19 14 24
RZEMIEŃ 3 3 5 2 31 2 4
DOBRYNIN 2 3 4 1 18 6 3
BIAŁY BÓR 5 7 6 3 18 6 5
BŁONIE,TUSZYMA (od krzyżówki w kierunku Pustkowa i Woli Ocieckiej) 5 6 6 1 30 5 5
KIEŁKÓW 9 16 10 15 30 19 11
ZABORCZE, WÓLKA BŁOŃSKA, WYLÓW 17 20 24 22 31 20 21
ŁĄCZKI BRZESKIE 11 16 14 12 30 13 17
PODOLE 11 16 14 12 30 13 17

 

GMINA PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P+B P+B P+B W P+B P+B P+B P+B P+B P+B P+B W P+B P+B
RZEMIEŃ,TUSZYMA KOLONIA, TUSZYMA (nr 1-21) 3 1 1 5 7 4              
DOBRYNIN 5 2 2 21 2 1              
BIAŁY BÓR 9 6 6 21 4 5              
TUSZYMA 15 12 12 26  16  14 11              
BŁONIE,TUSZYMA (od krzyżówki w kierunku Pustkowa i Woli Ocieckiej) 8 5 5 16   9 8 8              
KIEŁKÓW 8 5 5 16  10 8              
ZABORCZE, WÓLKA BŁOŃSKA, WYLÓW 19 19 19 19  19 28 19              
ŁĄCZKI BRZESKIE 16 15 15 22  17  15 12              
PODOLE 16 15 15 23  17  15 12              

 

P - odbiór odpadów zmieszanych (pojemniki, czarne worki)

W - odbiór odpadów wielkogabarytowych

B - odbiór odpadów biodegrodowalnych

MIASTO PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
P 17 13 13 4|18 9|22 6|20  4/18  1/17 3/19  8/24  12  10 
B 17 13 13 4|18 9|22 6|20 4/18  1/17  3/19  8/24  12  10 
S 29 29 30 27    26    30   
W 27  X        31    

 

P - odbiór odpadów zmieszanych (pojemniki, czarne worki)

W - odbiór odpadów wielkogabarytowych

B - odbiór odpadów biodegrodowalnych

S - odpady segregowane - worki

 

Odbiór odpadów segregowanych

 

GMINA PRZECŁAW MIESIĄCE I DNI
I III V VII IX XI
S S S S S S
RZEMIEŃ, DOBRYNIN, BIAŁY BÓR, TUSZYMA 31 28 24  30 25   26
ZABORCZE, WÓLKA BŁOŃSKA, WYLÓW, KIEŁKÓW, ŁĄCZKI BRZESKIE, PODOLE, BŁONIE 29 29 30 27   26  30

 

S - odbiór odpadów segregowanych (worki)

 

 

Odbiór odpadów dla mieszkańców o "trudnym dojeździe"

 

MIESIĄCE I DNI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
17 16 16 20 25 19  18 17  17  17 19  21 

 


Wywóz odpadów wielkogabarytowych planowany jest na miesiące: KWIECIEŃ i PAŹDZIERNIK. Prosimy o telefoniczne zgałaszanie wywozu do 1 IV i 1X pod numerem: 014 6704009

Prosimy o wystawianie pojemników i worków o godzinie 7:00 do drogi przejazdu samochodu. Worki muszą być pełne i zawiązane.

Poza harmonogramem wywozu, selektywnie zebrane odpady komunalne,  w tym odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą również oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00.

Odpady dostarczone do PSZOK zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Przecław (dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 3252
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu