^
Jesteś tutaj: Strona główna / Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!

Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!

Data powstania: 2018-06-20 13:13
Data modyfikacji: 2018-06-20 13:16

We wtorek 19 czerwca odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia Ryszardowi Wolaninowi. W trakcie sesji przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań policji i straży pożarnej na terenie Gminy Przecław w 2017 r. Przedstawiono również sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przecławiu, z działalności Spółki „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o.o., z realizacji działań w zakresie oświaty oraz sprawozdania z działalności instytucji kultury z terenu Gminy Przecław. Radnym przedstawiono również informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. Podczas głosowania nad absolutorium Rada Miejska w Przecławiu była jednomyślna i udzieliła absolutorium za rok 2017 Ryszardowi Wolaninowi Burmistrzowi Przecławia. Nadmienić należy, że pozytywne opinie, co do realizacji dochodów i wydatków gminy wydały: Regionalna Izba Obrachunkowa w Tarnobrzegu oraz komisje stałe Rady Miejskiej.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 432 

Galeria zdjęć:


 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
 • Burmistrz Ryszard Wolanin otrzymał absolutorium!
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu