^
Jesteś tutaj: Strona główna / Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Data powstania: 2019-02-01 13:59
Data modyfikacji: 2019-02-01 14:08

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

  1. Ochrony i promocji zdrowia
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
  7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.

Oferta wzór

Oferta instrukcja wypełniania

AKTUALIZACJA OPISU, HARMONOGRAMU I KALKULACJI OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opis faktur

Rozliczenie społecznej pracy

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór sprawozdania

Program współpracy na 2019

Zarządzenie 13 Ogłoszenie

Zarządzenie 14 Komisja konkursowa

 

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 189
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu